Authors

Yongsong Guan*,1, Long Sun2, Hua Wu2, Weimin Pan2, Xiao Li1, Qing He1, Yuan Liu1

Departments

1West China Hospital of Sichuan University, Chengdu, Sichuan Province, China,610041; State Key Laboratory of Biotherapy, West China Medical School, Sichuan University, Gaopeng Street, Keyuan Road 4, Chengdu 610041, Sichuan Province,China - 2Minnan PET Center, The First Hospital of Xiamen, Fujian Medical University, Xiamen 316003, Fujian Province, China