Authors

Gang-Ping Wang1, Ying Li2, Zhao-Jun Ding3, Yun-Ai Liang2*, Shi-Cai Hou4

Departments

1Department of Pathology, Rizhao People's Hospital, Rizhao, China - 2Department of Pharmacy, Rizhao People’s Hospital, Rizhao, China - 3Department of Oncology, Rizhao People’s Hospital, Rizhao, China - 4Department of General Surgery, Rizhao People’s Hospital, Rizhao, China