Authors

Hongchen Li, Feng Shang, Changcun Zhang, Keshi Liu, Hailong Xu*

Departments

The First People’s Hospital of Horqin District of Tongliao City, Tongliao, 028000, China