Authors

Meryem Gencer, Emine Gazi, Ahmet Temiz, Servet Hacivelioğlu, Ayşe Çakir Güngör, Ahmet Barutçu, Burak Altun, Ahmet Uysal, Emine Coşar, Volkan Hanci

Departments

Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology, Çanakkale - Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Medicine Department of Cardiology, Çanakkale - Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine Department of Anestesiology, İzmir