Authors

Chao Gu, Shan Chen, Bin Tian, Bin Wu, Zhen-yu Ye, AO-RONG WU, Jun-cheng Lee

Departments

Department of General Surgery, The Second Affiliated Hospital of Soochow University, Sanxiang Road, Suzhou, Jiangsu - Department of Endocrinology, The Second Affiliated Hospital of Hebei Medical University, Hepingxi Road, Shijiazhuang, Hebei, China