Authors

Shi-Min Yuan, Shu-Gang Wang

Departments

Department of Cardiothoracic Surgery, The First Hospital of Putian, Teaching Hospital, Fujian Medical University, Putian, Fujian Province, People’s Republic of China